Poprawa jakości wody

Poprawa jakości wody

Koniec roku był dla gminy Goszczyn bardzo pracowity, możemy w związku z tym pochwalić się sukcesami.

Największym z nich jest podpisanie w dniu 28 grudnia 2017 r. umowy pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie „Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Goszczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w kwocie do 1,2 mln zł.
Starania o pożyczkę, która jest częściowo umarzalna, gmina rozpoczęła już w kwietniu ubiegłego roku, kiedy złożony został wniosek o dofinasowanie w formie pożyczki zadania z zakresu ochrony wód lub gospodarki wodnej.
W listopadzie rozstrzygnięty został przetarg, wybrano do realizacji Konsorcjum firm, w którym Liderem jest P.P.H.U INSBUD Marek Sykuła z Suchej, a Partnerem „EKOIDEA Tomasz Olek” z Radomia. Firmy w najbliższym czasie rozpoczną prace przy przebudowie stacji. Planowany termin zakończenia inwestycji to wrzesień tego roku.
Całkowity koszt inwestycji to wartość ponad 2,2 mln zł. W ramach zadania zaplanowano przebudowę budynku stacji uzdatniania wody przez zwiększenie powierzchni zabudowy oraz jego termomodernizację, budowę dwóch zbiorników magazynowych wody na fundamencie żelbetowym oraz zagospodarowanie terenu stacji poprzez jego utwardzenie i budowę ogrodzenia. Zaplanowano również wykonanie instalacji elektrycznych na terenie stacji oraz na terenie ujęcia wody oraz automatykę w stacji uzdatniania wody, budowę systemu komunikacji radiowej pomiędzy budynkiem stacji a ujęciem wody oraz budowę systemu kontroli dostępu do obiektów technologicznych stacji. Ponadto przewiduje się wymianę pompy w istniejącej studni na nową przy zachowaniu dotychczasowej wydajności pompy i studni.
Przebudowa stacji pozytywnie wpłynie na poprawę jakości wody pitnej w zaopatrywanych przez nią gospodarstwach oraz dalszą rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej na terenie naszej gminy.
UG Goszczyn

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 20 000 egz. ( 40 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty: 20.01, 3.02, 17.02

Lokalizacja