Termomodernizacja z unijnym wsparciem

Termomodernizacja z unijnym wsparciem

Uroczystości zakończenia termomodernizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chynowie.

Trzeciego lutego odbyło się uroczyste przecięcie wstęgi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chynowie po zakończonej inwestycji „Kompleksowej termomodernizacji budynków Publicznego Gimnazjum i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chynowie” zrealizowanej w niespełna rok przez Konsorcjum firm: GRUPA EKOENERGIA Sp. z o.o, Sierakowice Prawe – Lider; ECO-THERM Sp. z o.o, Łowicz – Partner.
W otwarciu szkoły uczestniczyli m.in. Marszałek Sejmiku Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Radny Sejmiku Leszek Przybytniak, Poseł na Sejm RP Mirosław Maliszewski, starosta powiatu grójeckiego Krzysztof Ambroziak, przewodniczący rady powiatu grójeckiego Janusz Karbowiak, radny powiatu grójeckiego Grzegorz Górski, wójt gminy Tadeusz Zakrzewski, przewodniczący rady gminy Chynów Stanisław Mróz wraz z radnymi rady gminy Chynów oraz dyrektor szkoły Małgorzata Pawelczyk, wicedyrektor Małgorzata Dudzic wraz z przedstawicielami i uczniami szkoły.
Zadanie dofinansowane z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowe IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”. Działanie 4.2 Efektywność energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
Koszt zrealizowanej inwestycji to 3 205 728,28 zł z czego aż 2 103 471,79 zł pochodziło z  dotacji ze środków unijnych.
Celem strategicznym projektu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze budynków użyteczności publicznej, poprzez głęboką termomodernizację, inteligentne zarządzanie energią i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja