Nowoczesne technologie u Brzechwy

Nowoczesne technologie u Brzechwy

Modernizacja pracowni informatycznej w szkole w Sułkowicach.

Zakończono realizację modernizacji pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej  im. Jana Brzechwy w Sułkowicach. Koszt całkowity inwestycji wyniósł 74 204,68 zł brutto. Zadanie zostało dofinansowane  z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych” w kwocie 40 950 zł. Zakres zrealizowanych prac obejmował zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z usługą wdrożenia i szkolenia oraz zakup stanowisk komputerowych (stoliki, krzesła). Dotychczasowy stan pracowni, jej parametry techniczne i poziom wyeksploatowania sprzętu uniemożliwiał prowadzenie zajęć w sposób płynny i atrakcyjny, dlatego też koniecznością stała się jej modernizacja. Nowa pracownia komputerowa to nowe możliwości nauki na lekcjach informatyki, w czasie zajęć pozalekcyjnych, a także wykorzystanie nowoczesnych technologii podczas lekcji innych przedmiotów.

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja