Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Gmina Chynów zakończyła inwestycje drogowe realizowane przy udziale dotacji ze środków finansowych budżetu województwa mazowieckiego:

1.Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Henryków w km 0+00 – 1+040 (koszt całkowity 221 642,80 zł w tym kwota dotacji 110 00 zł),
2.Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Grobice Nowe w km 0+000 – 0+580 (koszt całkowity 211 931,28 zł w tym kwota dotacji 55 000 zł).
Są to przedsięwzięcia istotne dla okolicznych mieszkańców gdyż pozwolą na dogodny dojazd do pól i gospodarstw rolnych, a przez to poprawią  ich komfort życia.

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja