Inwestycje budowlane powiatu

Inwestycje budowlane powiatu

A. Gruntowny remont Domu Pomocy Społecznej  w Tomczycach

Trwa termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach. Po zawarciu umów z wykonawcami inwestycji koszt remontu to 2 512 930,85 zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Fundusz Regionalnego w ramach osi priorytet IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”  wynosi 1 223 551,15 zł,. Remont obejmuje:
- docieplenie ścian zewnętrznych oraz dachu budynku
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
- remont i przebudowę instalacji centralnego ogrzewania
- remont i przebudowę instalacji wodno-kanalizacyjnej
- wykonanie nowej instalacji elektrycznej całego budynku i instalacji odgromowej
- montaż kolektorów słonecznych


B. Trwa procedura przetargowa na „Remont dachu sali gimnastycznej w L.O. Grójec”
Prace budowlane planowane są
w miesiącu sierpniu i wrześniu 2019 r. Remont obejmował będzie:
- wymianę pokrycia dachowego
- wymianę obróbek blacharskich
- wymianę ocieplenia dachu

C. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej związanej z planowanym „Remontem budynku w Grójcu przy ul. P.O.W. 4”
Remont budynku planowany jest w wyniku przyszłej zmiany siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, które obecnie mieści się w budynku Powiatowego Urzędu Pracy przy ulicy Laskowej. Nowa siedziba usprawni pracę biura i zapewni większy komfort dla korzystających z usług PCPR-u. Planowany remont obejmować będzie m.in. przebudowę pomieszczeń wraz z wymianą instalacji.

D. Remont dwóch sal lekcyjnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Grójcu.
W sierpniu 2019 wykonane będą prace polegające na wymianie instalacji elektrycznej oraz instalacji informatycznej.

E. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej związanej z planowanym „Osuszaniem budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Mieście nad Pilicą”
Zabytkowy budynek z 1833 r.
w którym mieści się Ośrodek wymaga pilnego przeprowadzenia pracy osuszenia i zabezpieczenia przed wilgocią ścian zewnętrznych i wewnętrznych co przyczyni się do poprawy funkcjonowania placówki. Remont planowany jest w bieżącym roku.

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja