Tysiące litrów krwi

Tysiące litrów krwi

Grójeccy krwiodawcy przez 20 lat oddali 2,5 tysiąca litrów krwi.

16 czerwca w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Grójcu odbyła się uroczysta gala z okazji obchodów 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa PCK i 20-lecia istnienia Klubu Honorowych Dawców Krwi „PULS” w Grójcu.
Galę poprzedziła uroczysta msza św. w kościele św. Mikołaja odprawiona przez ks. dziekana dekanatu grójeckiego Zbigniewa Sucheckiego, po której uczestnicy uroczystości udali się do budynku PSP Nr 2. 
Otwierając część oficjalną prowadzący spotkanie prezes Klubu Bogumił Kocięba powitał przybyłych gości, a następnie przedstawił historię powstania ruchu honorowego krwiodawstwa w Polsce oraz nakreślił działalność Klubu HDK „PULS” w jego 20 leciu. 
Klub powstał 12 maja 1998 r, w dniu w którym zwołano jego założycielskie zebranie i wyłoniono pierwszy zarząd. Inicjatorem zawiązania HDK był Hieronim Jan Bach, który pełnił funkcję prezesa klubu przez 13 lat. W 10. rocznicę powstania organizacji nadano jej nazwę „PULS”.
W okresie 20-lecia istnienia klubu systematycznie rosła liczba jego członków. Z 15 członków w chwili powstania rozrósł się do 176 w chwili obecnej (w tym 30 kobiet). Ilość krwi oddanej przez członków klubu tylko w Oddziale Terenowym RCKiK w Grójcu, działającym w Powiatowym Centrum Medycznym i w akcjach terenowych stanowi ok. 100–140 litrów krwi pełnej rocznie, co w okresie 20-lecia daje niebagatelną ilość ok. 2,5 tysiąca litrów.
Wśród członków klubu jest kilkunastu krwiodawców, którzy oddali ponad 50 l krwi pełnej i kilkunastu, którzy oddali ponad 40 i 30 litrów.
W ciągu 20 lat za oddaną krew dla ratowania życia i zdrowia ludzkiego oraz działalność na rzecz honorowego krwiodawstwa nadano klubowi: Odznaki Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi: III stopnia (146 osobom), II stopnia (110 osobom), I  stopnia (84 osobom). Odznakę Honorową PCK IV stopnia (11 osobom), III  stopnia (30 osobom), II stopnia (3 osobom), I stopnia (1 osobie). Kryształowe Serce (3 osobom), Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu (23 osobom), Brązowy Krzyż zasługi (4 osobom), Srebrny Krzyż Zasługi (3 osobom), Złoty Krzyż Zasługi (3 osobom).
W 2013 roku podczas uroczystości z okazji 15-lecia istnienia klubowi została nadana Zbiorowa Odznaka Honorowa Polskiego Czerwonego Krzyża.
Jubileuszowa uroczystość 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa PCK w Polsce i 20-lecia Klubu „PULS” była okazją do wręczenia kolejnych odznaczeń. Zarząd Mazowieckiego Oddziału Okręgowego PCK nadał klubowi zbiorową Odznakę Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I, II i III stopnia. Odznaką Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu nadaną przez Ministra Zdrowia uhonorowanych zostało 12 członków Klubu (warunkiem uzyskania tego wyróżnienia jest oddanie minimum 20 l krwi). Odznaki Zasłużony Honorowy Dawca Krwi otrzymało odpowiednio, III stopnia po oddaniu 6 l krwi (kobiety po 5 l) - 5 krwiodawców, II  stopnia po oddaniu 12 l krwi (kobiety po 10 l) - 5 krwiodawców, I stopnia po oddaniu 18 l krwi (kobiety po 10 l) - 2 krwiodawców.
Medale okolicznościowe otrzymali także sponsorzy i darczyńcy wspierający działalność klubu w 20-letnim okresie jego istnienia oraz wyróżniający się członkowie klubu. Były to medale 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa w Polsce wydany przez ZG PCK oraz 20-lecia Klubu HDK-PCK „PULS” wydany przez Zarząd Klubu dzięki wsparciu sponsorów, starosty grójeckiego i burmistrza Grójca.
Po zakończeniu części oficjalnej uczestników spotkania zaproszono na uroczysty obiad i okolicznościowy tort.

(BK/Red.)

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 20 000 egz. ( 40 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty: 20.01, 3.02, 17.02

Lokalizacja