Była szkoła, będzie centrum opieki?

Była szkoła, będzie centrum opieki?

Budynek po szkole w Długowoli z nowym przeznaczeniem?

Władze gminy Goszczyn mają pomysł na zagospodarowanie komunalnego budynku wraz działką w Długowoli. Jeśli samorząd otrzyma dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, to już wkrótce będzie tu funkcjonowało centrum opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych.
Publiczna Szkoła Podstawowa w Długowoli funkcjonowała w tym budynku do 2008 roku. Potem był on wynajmowany osobie prywatnej, a od roku świeci pustkami.
Samorząd Goszczyna chce skorzystać z dofinansowania w ramach konkursu pod nazwą „Centra opiekuńczo-mieszkalne” Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, którego celem jest tworzenie i utrzymanie placówek pobytu dla osób niepełnosprawnych. Podopieczni centrum uzyskaliby wsparcie w zakresie potrzeb zdrowotnych, pielęgnacyjnych,  stymulowania i rozwijania sprawności ruchowej, kompetencji poznawczych oraz społecznych. Samorząd może otrzymać dofinansowanie 100% całkowitej wartości zadania.
W ramach konkursu gmina może aplikować o środki na remont budynku, a także jego wyposażenie w sprzęt rehabilitacyjny oraz systemy zabezpieczające. Dofinansowanie obejmuje również zagospodarowanie terenu i wyposażenie w architekturę ogrodową niezbędną do funkcjonowanie centrum. Możliwe jest również dofinansowanie funkcjonowania placówki. W przypadku pobytu osoby niepełnosprawnej do 8 godzin dziennie, dofinansowanie wynosi 20 zł za godzinę pobytu.
Gmina planuje stworzenie centrum dla 9 osób z niepełnosprawnością umiarkowaną. W związku z tym ubiega się o 900 tys. zł na remont budynku i 90 tys. zł na roczne funkcjonowanie placówki. Wniosek o dofinansowanie złożony został 1 sierpnia. Samorząd czeka na rozstrzygnięcie konkursu.

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja