Hojne serce dla pokrzywdzonych

Hojne serce dla pokrzywdzonych

Stowarzyszenie z Końskich pomaga pokrzywdzonym grójczanom ze środków rządowych! Z nieodpłatnej pomocy można skorzystać w Nowym Mieście nad Pilicą oraz Białobrzegach.

Nieodpłatna pomoc prawna dla osób pokrzywdzonych przestępstwem działa już przy Placu Ojca Honorata Koźmieńskiego 1/2 w Nowym Mieście nad Pilicą oraz ul. Krakowskiej 28 w Białobrzegach. „Hojne Serca” przez kolejne 3 lata będą pomagały osobom pokrzywdzonym przestępstwem, a także ich najbliższym. Ci, których dotknęła niesprawiedliwość, mogą liczyć m. in. na bony żywnościowe, pomoc psychologa, dopłatę do opłat stałych np. za media, czy zakup bielizny i odzieży.
Całość zadania finansowana jest ze środków rządowych z Funduszu Sprawiedliwości utworzonego przez Ministra Sprawiedliwości. Oferowana pomoc nie jest zrejonizowana, co oznacza, że szansę na pomoc w białobrzeskim punkcie mają także mieszkańcy okolicznych powiatów, w tym powiatu grójeckiego.
Punkt w Nowym Mieście nad Pilicą mieści się w budynku Urzędu Miasta i Gminy i czynny jest w każdy wtorek w godzinach 7.30 – 15.30. Z pomocy białobrzeskiego punktu (budynek Starostwa Powiatowego w Grójcu) skorzystać można w każdy poniedziałek w godzinach 7.30-15.30.
Punkty świadczą pomoc prawną, psychologiczną, psychoterapeutyczną oraz psychiatryczną. Oferują także wsparcie materialne. Zawiera się w niej organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje, w tym też pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających te kwalifikacje, pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych. W ramach pomocy pokrzywdzeni mogą liczyć na pokrycie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej, a także dopłaty do czynszu oraz opłat za media (prąd, gaz) i innych z tytułu zamieszkania w lokalu lub domu.
– Procedura, którą musi przejść beneficjent, abyśmy mogli udzielić mu wsparcia, nie jest skomplikowana – zapewnia Mateusz Misztal, wiceprezes stowarzyszenia „Hojne Serce”.
Należy wystąpić z wnioskiem do Okręgowego Ośrodka Pomocy lub Lokalnego Punktu Pomocy oraz przedstawić stosowne dokumenty na okoliczności popełnienia na nich przestępstwa, ewentualnie należy uprawdopodobnić fakt, iż jest lub było się ofiarą przestępstwa, świadkiem przestępstwa lub osobą najbliższą dla pokrzywdzonego lub świadka.
Pomysł pochodzi z Ministerstwa Sprawiedliwości, które chciało zapewnić jak najlepsza opiekę dla osób pokrzywdzonych przestępstwem. Stowarzyszenie „Hojne Serca” im. Św. Jana Pawła II z siedzibą w Końskich w ramach swojej działalności realizuje Program Pomocy Osobom Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości na lata 2019-2021. W poniedziałek, 13 maja odbyła się inauguracja działalności Lokalnego Punktu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Białobrzegach.


Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja