100 lat kształtowania młodych obywateli

100 lat kształtowania młodych obywateli

100 lat harcerstwa na ziemi grójeckiej.

Do Grójca zjechały setki harcerzy, którzy uczcili setną rocznicę powstania grójeckiego hufca Związku Harcerstwa Polskiego. Okrągła liczba wyznaczająca wiek była idealną okazją na głęboki powrót do korzeni, historii i do harcerzy, który przed laty pozostawili po sobie swoją cegiełkę w organizacji. Dlatego w drugi weekend września tego roku, instruktorzy i instruktorki Hufca ZHP Grójec na czele z druhem harcmistrzem Dariuszem Gwiazdą i druhem podharcmistrzem Adamem Nowakowskim zorganizowali zlot harcerski z okazji 100-lecia harcerstwa na ziemi grójeckiej.

Wędrówki, zabawa, świeczkowisko
– 100 lat harcerstwa na ziemi grójeckiej, to wielka historia, wiele pokoleń przyjaciół, niezmierzona ilość nowych umiejętności i jeden cel, aby wspierać i wychowywać młodzież w duchu patriotyzmu, braterstwa i pomocy. – tak zlot podsumowują organizatorzy.
Harcerze podczas zlotu zaprezentowali mieszkańcom miasta stuletni dorobek Hufca ZHP im. Szarych Szeregów w Grójcu. Wydarzenia związane ze zlotem rozpoczęły się w piątek, 7 września o godzinie 18:00. Wtedy odbyło się oficjalnie otwarcie wystawy fotograficznej w galerii Grójeckiego Ośrodka Kultury. Na zdjęciach przedstawiono działalność lokalnego harcerstwa na przestrzeni stu lat jego istnienia. Możemy na nich zobaczyć czarno białe zdjęcia rajdów, biwaków, obozów, a także zebrania i zjazdy sprawozdawcze Hufca. Wystawa poruszyła wiele młodych ludzi, którzy zobaczyli swojego dziadka, babcię czy ojca, matkę w mundurze harcerskim na wydawałoby się starych zdjęciach analogowych.
Zlot harcerzy podzielony był na trasy metodyczne (w zależności od wieku), a każda z nich zaczynała swoje piesze wielokilometrowe wędrówki w różnych miejscach na terenie powiatu grójeckiego. Harcerze wędrowali, aby w końcu wszyscy spotkać się na festynie, który odbył się na pl. Wolności w Grójcu. Tam oprócz zabaw i koncertów, można było spotkać harcerzy seniorów, którzy z uśmiechem na ustach wspominali dawne czasy Hufca ZHP Grójec. Obrzędowe świeczkowisko przybliżyło młodym skautom historię harcerstwa na przestrzeni wieku i wzbudziło w nich podziw i dumę, że są częścią tak barwnej historii.

Ku pamięci harcerzy sprzed lat
Z okazji 100. rocznicy, w niedzielę dziewiątego września uroczyście odsłonięto kamień pamiątkowy z tablicą upamiętniającą harcerzy i harcerki Hufca ZHP Grójec, a w szczególności hm. Ludwika Michalskiego przedwojennego komendanta grójeckiego hufca. Pamiątkowy kamień znajduje się w parku od strony ul. Ks.  P. Skargi.
Michalski Ludwik, pseudonim „Fil”, „Szer” był nauczycielem związanym z grójeckim, zamieszkaniem, pracą zawodową oraz działalnością harcerską, a także konspiracyjną. Komendant Hufca ZHP, później oddziału Szarych Szeregów, członek Związku Walki Zbrojnej, por. Armii Krajowej w pow. grójeckim, współpracownik Komendy Głównej Szarych Szeregów, kwatermistrz batalionu „Zośka”. Za udział w walce z okupantem hitlerowskim, za czynny udział w powstaniu warszawskim, za osiągnięcia w pracy społecznej i zawodowej odznaczony został m.in.: Krzyżem Walecznych, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Warszawskim Krzyżem Powstańczym oraz licznymi honorowymi medalami i dyplomami.
Był wzorowym wychowawcą młodzieży, doskonałym mówcą, organizatorem pracy, cechował go życzliwy stosunek do ludzi oraz chęć i gotowość niesienia im pomocy.

Zasługi widzi gmina i powiat
Podczas niedzielnego uroczystego apelu wręczono harcerzom dwa medale. Jeden od władz powiatu grójeckiego, „Za zasługi dla Powiatu Grójeckiego”, drugi od samorządu Grójca, „Za zasługi dla Gminy Grójec”. Pamiątkową tabliczkę harcerzom przekazała również Ochotnicza Straż Pożarna w Grójcu.
Grójecki zlot harcerzy wspierał 1. Grójecki Ośrodek Radioelektroniczny im. ppłk. Jana Kowalewskiego pod dowództwem płk. Andrzeja Kozery.
Sto lat to liczba pokazuję wielkość i skuteczność Związku Harcerstwa Polskiego. Harcerze, harcerki, zuchy od zawsze niesieni kodeksem skautowym – Prawem i Przyrzeczeniem harcerskim, służą bliźnim i sobie samym, po przez samorozwój, naukę, pomoc innym i miłość do ojczyzny. Przez sto lat organizacja kształtuje młodzież i budzi w nich świadomych obywateli świata, po przez podtrzymywanie starych tradycji i naukę odpowiedzialności za siebie i swoją małą ojczyznę – dom, rodzinę czy przyjaciół.
Kacper Ryczkowski, POK

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 20 000 egz. ( 40 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty: 20.01, 3.02, 17.02

Lokalizacja