Minister Kultury będzie współprowadził Muzeum Pułaskiego w Warce

Minister Kultury będzie współprowadził Muzeum Pułaskiego w Warce

27 czerwca o godz. 17:00 w Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce odbyło się podpisanie Umowy pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Powiatem Grójeckim, w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury – Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce.

Umowę podpisali: Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. dr. hab. Piotr Gliński, Starosta Grójecki Marek Ścisłowski i Wicestarosta Dariusz Piątkowski, w obecności m.in. Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego, sekretarza stanu Jarosława Sellina, szefa Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów Posła RP Marka Suskiego i dyrektor Muzeum.
Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce jest samorządową instytucją kultury powiatu grójeckiego od 1999 r. Zgodnie ze Statutem zajmuje się postacią polsko-amerykańskiego bohatera Kazimierza Pułaskiego i dziejami polskiego wychodźstwa do USA oraz historią miasta i regionu. W ubiegłym roku instytucja obchodziła 50-lecie istnienia.
Dostrzegając szczególną potrzebę ochrony materialnego dziedzictwa po polsko-amerykańskim bohaterze walk o niepodległość obu narodów – Kazimierzu Pułaskim oraz innych wielkich Polakach, którzy emigrowali do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i tam działali na rzecz obu narodów, a także w celu zapewnienia jak najlepszych możliwości realizacji celów dla jakich Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce zostało utworzone – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zdecydował o pomocy dla Powiatu Grójeckiego w prowadzeniu instytucji.
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr hab. Piotr Gliński i wiceminister Jarosław Sellin odwiedzili Muzeum jesienią 2017 r. Towarzyszył im wówczas Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski oraz Starosta Grójecki Marek Ścisłowski. To wtedy padły pierwsze zdania o pomocy ministerstwa dla Muzeum i współprowadzeniu instytucji. Z początkiem 2018 r. rozmowy starosty grójeckiego z ministerstwem nabrały tempa. Ukoronowaniem tych działań jest podpisanie umowy o prowadzeniu jako wspólnej instytucji kultury – Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego.
Umowa zostaje zawarta na okres do 31 grudnia 2028 r. W bieżącym roku Minister przeznaczy na Muzeum kwotę nie mniejszą niż 350 000 zł, a od 2019 r. nie mniej niż 700 000 zł rocznie. Postanowienia umowy wchodzą w życie w dniu podpisania.
Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego, po przeprowadzonej rewitalizacji w latach 2008-2015 stało się niewątpliwie jednym z najatrakcyjniejszych obiektów muzealnych na południowym Mazowszu, ale także instytucją, która znacznie podniosła swoje standardy. W celu zapewnienia jak najlepszych możliwości realizacji celów statutowych, utrzymania infrastruktury, ale i dalszego rozwoju instytucji, niezbędne było wsparcie finansowe. Współprowadzenie Muzeum przez dwa podmioty, w tym Ministerstwo Kultury nie tylko pozwoli na lepsze funkcjonowanie instytucji, ale wzmocni rangę muzeum na arenie ogólnopolskie i międzynarodowej. Pomoc Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego stanowi niebagatelne wyróżnienie. Daje też nadzieję na rozwój. Od tej pory muzeum będzie finansowane przez ministerstwo i powiat grójecki. Muzeum zyska również możliwość sięgania po dotacje celowe ministerstwa poza konkursem.
Więcej informacji o muzeum na www.muzempulaski.pl.
Inf. Muzeum im. K. Pułaskiego

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 20 000 egz. ( 40 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty: 20.01, 3.02, 17.02

Lokalizacja