Umowa zerwana. Podwyżki później

Umowa zerwana. Podwyżki później

Firma Tönsmeier Wschód zerwała umowę ze Związkiem Natura, który w imieniu 8 gmin (Grójec, Warka, Chynów, Jasieniec, Goszczyn, Belsk Duży, Błędów, Promna) zajmuje się gospodarką odpadami. Są jednak też dobre wiadomości. Śmieci nadal będą odbierane, a opłaty nie wzrosną przynajmniej do końca października.

U podstaw tej decyzji leżą podwyżki dwóch opłat obowiązujących firmę, które zajmują się odbiorem odpadów. Znaczny wzrost stawek sprawił, że w sposób zasadniczy zmieniły się warunki realizacji umowy między Tönsmeierem a Związkiem. Przedsiębiorstwo z tytułu jej wykonywania ponosiło znaczne straty.

Coraz drożej
Pierwsza to opłata za korzystanie ze środowiska ustalona w rozporządzeniu Rady Ministrów z 5 kwietnia 2017 roku. Jak stanowi dokument, obecnie stawka za składowanie jednej tony odpadów wynosi 170 zł, a w 2020 roku dojdzie do granicy 270 zł. Przypomnijmy, że jeszcze dwa lata temu opłata znajdowała się na poziomie 120,76 zł.
Opłaty znacznie podniosła też spółka Radkom, która zarządza jedyną w naszym regionie Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych (tzw. RIPOK). To tam trafiają wszystkie odpady z terenu Związku Natura. – Radkom przysłał nam kalkulacje swoich kosztów. Poinformował nas, że poczynili bardzo duże nakłady na modernizację. I te nakłady, które ponieśli z własnego budżetu, wliczają w koszt swoich usług – mówi Jacek Stolarski, burmistrz Grójca i prezes zarządu Związku Natura. – Ponadto, Radkom jest dla nas monopolistą. Odpady z naszego terenu mogą trafiać jedynie tam.


Zabiorą śmieci
Mimo rozwiązania umowy, na szczęście nie dojdzie do sytuacji, w której śmieci nie będą odbierane z gospodarstw. – Wynegocjowaliśmy z firmą Tönsmeier Wschód, że do końca października będzie ona odbierać odpady tak jak do tej pory. Do tego czasu nie wzrosną opłaty obowiązujące mieszkańców. Ustaliliśmy, że gminy wchodzące w skład Związku z własnych budżetów, proporcjonalnie do liczby mieszkańców, pokryją koszty, jakie firma ponosi w związku ze wzrostem opłat za korzystanie ze środowiska. Jest to w skali 10 miesięcy, od stycznia do października, w sumie około 480 tys. zł, czyli 6 zł na jednego mieszkańca. Oni zaś wezmą na swoje barki opłaty dla Radkomu – tłumaczy Jacek Stolarski.

Nowy przetarg
Okres od czerwca do października to czas na przygotowanie przetargu, który wyłoni firmę odbierająca odpady z terenu Związku Natura. Należy się spodziewać, że wraz z początkiem listopada wzrosną stawki obowiązujące mieszkańców. – W tym czasie musimy dokonać dokładnych analiz gospodarki odpadami na naszym terenie, bowiem gwałtownie w bieżącym roku wzrosła ilość odpadów odbieranych od mieszkańców. Jest to wzrost o około 30%. Przyczyny tego są różne. Po pierwsze: jest duża liczba osób, które zamieszkują nasz teren, a nie są ujęci w deklaracjach. Po drugie: być może sytuacja wygląda tak, że małe firmy nie mają podpisanych umów na odbiór śmieci. Te odpady trafiają albo do koszy publicznych albo do przydomowych – uważa Stolarski.
Obecnie stawki za odbiór śmieci na terenie Związku Natura od 1 osoby obecnie wynoszą: 15 zł (niesegregowane) i 10 zł (segregowane). A jak sytuacja wygląda u sąsiadów? Mieszkańcy gminy Tarczyn płacą odpowiednio 19,5 zł lub 13 zł. Jeszcze drożej jest w Górze Kalwarii (25 zł i 15 zł). Z kolei w Mogielnicy kształtują się one na poziomie 10 zł i 20 zł, w Kozienicach – 8 zł i 16 zł, zaś w Pniewach – 7 zł i 11 zł.
Dominik Górecki


Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 20 000 egz. ( 40 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty: 20.01, 3.02, 17.02

Lokalizacja