Dwie wizje, wspólny cel

Dwie wizje, wspólny cel

Ciąg dalszy problemów ze sztandarową inwestycją powiatu. Prawdopodobnie zostanie ona podzielona na dwa etapy.

Przypomnijmy najważniejsze fakty. Starostwo na ten rok zaplanowało modernizację dróg powiatowych Przęsławice – Michrów oraz Michrów – Michrówek. By zdobyć pieniądze na zadanie, urząd złożył wniosek o dofinansowanie z rządowego „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej”. Starania o środki zakończyły się sukcesem – powiat grójecki otrzymał z budżetu państwa 3 mln zł.  Inwestycję kwotą 1,8 mln zł wsparła też gmina Pniewy, na terenie której znajdują się obie drogi. Pozostałą część potrzebnych pieniędzy, również około 1,8 mln zł, starostwo wyłożyło z własnej kieszeni.

Dwa etapy
Pod koniec marca, nie bez problemów (opisywaliśmy je w poprzednich numerach „Jabłonki”) udało się ogłosić przetarg, który miał wyłonić wykonawcę zadania. Niestety, oferenci zażyczyli sobie znacznie więcej pieniędzy za realizację inwestycji, niż starostwu udało się zebrać. W maju odbył się kolejny przetarg, ale i on zakończył się fiaskiem. Władze powiatu stanęły przed fundamentalnym pytaniem: co dalej?
5 czerwca w Kruszewie starosta Marek Ścisłowski oraz członek zarządu powiatu Ireneusz Szymczak spotkali się z władzami oraz mieszkańcami gminy Pniewy. – Propozycja nasza jest taka: zróbmy to zadanie w dwóch etapach. W tym roku spróbujemy zmodernizować drogę Michrów – Michrówek. Jest to odcinek o długości 2,6 km. Natomiast prace na drodze Przęsławice – Michrów przesuniemy na przyszły rok – mówił na spotkaniu Szymczak.
Ireneusz Szymczak poinformował również, że dofinansowanie na remont obu dróg z  „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej” przepadło. – Rozmawialiśmy na ten temat z wojewodą (to on decyduje o przyznaniu dofinansowania – red.). Zaproponowaliśmy, że po prostu wyremontujemy krótszy odcinek albo ograniczymy zakres robót. Niestety, ze względów formalnych takie rozwiązanie okazało się niemożliwe – tłumaczył. Dodał przy tym, że we wrześniu powiat znów będzie się ubiegał o dotację u wojewody – na remont odcinka od Przęsławic do Michrowa.
Mieszkańców interesowała również kwestia tego, jaką metodą zostanie przeprowadzona modernizacja drogi Michrówek – Michrów. Zarówno Ireneusz Szymczak, jak i starosta nie ukrywali bowiem, że ze względów finansowych zakres prac musi zostać ograniczony. Przedstawiciele powiatu w odpowiedzi przyznali, że w grę wchodzi ułożenie dwuwarstwowej nawierzchni, a także montaż oporników, które będą zapobiegać „rozchodzeniu się” jezdni. Zrezygnowano by natomiast z budowy chodników czy zjazdów. W tym kształcie inwestycja na odcinku o długości 2,6 kilometra kosztowałaby około 1,4 mln zł.

Propozycja wójta
Swoją propozycję przedstawił także wójt gminy Pniewy Wiesław Nasiłowski. Różniła się ona jednak od sugestii Ścisłowskiego i Szymczaka. Jego zdaniem, władze powiatu powinny podjąć próbę, by w tym roku położyć nawierzchnię wraz z opornikami na obu odcinkach, a w następnych latach ewentualnie dobudować chodniki. – Spróbujmy ogłosić przetarg. Może wystarczy pieniędzy – przekonywał wójt.
Według Ireneusza Szymczaka takie rozwiązanie nie jest realne ze względów finansowych. – Liczymy, że w przyszłym roku ceny spadną. Wtedy ten dłuższy odcinek, od Przęsławic do Michrowa porządnie i profesjonalnie zrealizujemy – mówił.
Z kolei starosta Marek Ścisłowski podkreślał, że jeśli w tym roku zostanie położona nowa nawierzchnia, w przyszłych latach nie będzie można liczyć na dofinansowanie budowy chodników.

Przekonają wojewodę?
Drugą część spotkania zdominowały słowne przepychanki. Dotyczyły one głównie tego, dlaczego starostwo ogłosiło przetarg na wykonawcę inwestycji dopiero pod koniec marca. Część zgromadzonych osób winą za taki stan rzeczy obarczało gminę Pniewy. Z kolei przedstawiciele gminy bronili się, twierdząc, że nie było żadnych przeszkód, by powiat zorganizował przetarg.
Na koniec spotkania wójt Wiesław Nasiłowski zaproponował, by zorganizować jeszcze jedno spotkanie, na którym będzie obecny on, starosta oraz wojewoda (to on decyduje o przyznaniu dofinansowania). – Spróbujmy porozmawiać z wojewodą. Szkoda byłoby stracić 3 miliony złotych dotacji – sugerował.

Starosta przystał na propozycję wójta. Zadeklarował, że spróbuje zorganizować takie spotkanie. 
Dominik Górecki

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 20 000 egz. ( 40 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty: 20.01, 3.02, 17.02

Lokalizacja