Starostwo: podpiszcie porozumienie. Gmina: podpiszemy, jak znajdziemy pieniądze

Starostwo: podpiszcie porozumienie.  Gmina: podpiszemy, jak znajdziemy pieniądze

Starostwo i gmina wciąż nie zawarły pisemnego porozumienia w sprawie finansowania budowy chodnika w Dębnowoli.

Społeczność Dębnowoli od dwóch lat zabiega o budowę chodnika przy drodze powiatowej biegnącej przez tę miejscowość. Mieszkańcy rozmawiali na ten temat ze starostą grójeckim Markiem Ścisłowskim, z burmistrzem Mogielnicy Sławomirem Chmielewskim, składali też wizyty na sesjach powiatu i gminy. Głównym problemem były jednak ograniczone środki finansowe zarządcy drogi, czyli starostwa.

100 tys. zł od gminy
W końcu coś drgnęło – starostwo (zarządca drogi) w tym roku ogłosiło przetarg na wykonawcę zadania. Zgłosiły się trzy firmy. Najlepszą ofertę złożyło przedsiębiorstwo z Gielniowa, które zgodziło się zrealizować prace za nieco ponad 339 tys. zł brutto.
Powiat chce jednak, by część kosztów realizacji zadania pokryła gmina Mogielnica, na terenie której znajduje się wieś Dębnowola (w kosztach inwestycji na drogach powiatowych w powiecie grójeckim zazwyczaj partycypują również gminy). Chodzi o kwotę 100 tys. zł.

3,2 mln na inwestycje
Sprawa chodnika w Dębnowoli została poruszona w trakcie ostatniej sesji rady gminy Mogielnica (12.04). Głos w tej kwestii zabrał starosta Marek Ścisłowski. Skrytykował burmistrza Mogielnicy Sławomira Chmielewskiego za to, że ten nie podpisał porozumienia w sprawie wspólnego finansowania inwestycji. – Przedstawiliśmy burmistrzowi projekt porozumienia w sprawie wspólnego finansowania budowy chodnika w Dębnowoli. Ten dokument wrócił do mnie niepodpisany. A przecież mowa o kwocie jedynie 100 tys. zł. Przypomnę, że tylko na jednej sesji, 28 lutego, rada gminy Mogielnica rozdysponowała na inwestycje 3,2 mln zł. Wprowadzono do niego także nowe zadania. Nie chcę rządzić gminnym budżetem, ale uważam, że nie ma żadnego problemu, by znaleźć w nim 100 tys. zł na ten chodnik – powiedział Ścisłowski.

Lista rezerwowa
W odpowiedzi na słowa starosty burmistrz Mogielnicy Sławomir Chmielewski wyjaśnił, że w obecnej chwili wszystkie środki mogielnickiego samorządu przeznaczone na inwestycje zostały już rozdysponowane. – Pod koniec grudnia rada uchwaliła budżet gminy na 2018 rok. Ujęliśmy w nim tyle inwestycji, na ile starczyło nam pieniędzy. Ale była też lista rezerwowa zadań, które będziemy chcieli zrealizować, jeżeli znajdziemy na to środki. Pod koniec lutego w budżecie pojawiła się nadwyżka w wysokości 3,2 mln zł. I te pieniądze przeznaczyliśmy właśnie na inwestycje z listy rezerwowej – tłumaczy burmistrz. – Projekt porozumienia ze starostwem trafił do mnie dopiero w marcu, kiedy już nadwyżkę rozdysponowaliśmy. Ponadto, nie podano w nim konkretnie szacowanej kwoty, jaką mielibyśmy zarezerwować na chodnik – dodał.
Starosta argumentację burmistrza nazwał piętrzeniem problemów. Na to Chmielewski odpowiedział, że nie będzie się zniżał do poziomu Ścisłowskiego.

Dołożymy
12 kwietnia burmistrz Chmielewski zadeklarował, że w tegorocznym budżecie znajdzie pieniądze na budowę chodnika w Dębnowoli. – Jeżeli powiat będzie miał pieniądze, to my również dołożymy swoją część. Ale muszę najpierw znaleźć na to środki. Z czasem się one pojawią. Póki co muszę mieć pieniądze na zadania gminne. Nie zabiorę przecież środków zarezerwowanych np. na budowę drogi w Górkach-Izabelinie czy na modernizację ośrodka zdrowia – zakomunikował.

Wkład finansowy w budowę chodnika w Dębnowoli deklarują też mieszkańcy tej wsi. Mowa o niebagatelnej kwocie 50 tys. zł.
Dominik Górecki

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 20 000 egz. ( 40 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty: 20.01, 3.02, 17.02

Lokalizacja