Umowa o pomocy przy zbiorach światełkiem w tunelu z przeszkodami

Umowa o pomocy przy zbiorach  światełkiem w tunelu z przeszkodami

Od 1 stycznia 2018 r. zatrudnianie obcokrajowców w naszych gospodarstwach przestało być procedurą uproszczoną i przeszło w skomplikowaną decyzję administracyjną.

Wdrożenie ustawy o promocji zatrudnienia jest konsekwencją przyjęcia w lipcu 2014 r. przez rząd PO-PSL dyrektywy sezonowej Unii Europejskiej 2014/36 z dn. 26.02.2014 r. Najgorsze jest to, że w 2014 r. nie było żadnych informacji o tym fakcie. Nie było też żadnych dyskusji, jakie negatywne skutki dla rolników niesie za sobą przyjęcie tego dokumentu. Można było wzorem Danii tej dyrektywy sezonowej nie przyjąć. Mottem przewodnim dyrektywy było stwierdzenie, że pracownicy sezonowi państw trzecich muszą być traktowani na równi z pracownikami krajowymi.
Faktem jest, że pierwotna wersja ustawy była napisana przez urzędników w całkowitym oderwaniu od rzeczywistości. Celem działalności naszej grupy społecznej, której pracami miałem zaszczyt kierować, były negocjacje ze stroną rządową mające na celu wyeliminowanie najbardziej niekorzystnych dla branży ogrodniczej zapisów wprowadzanych ustaw. Oto zapisy, które udało się zmienić:
1. Przedłużono o 1 rok termin wejścia w życie ustawy. Oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy z poprzedniego roku są skuteczne.
2. Wydłużono z 8 do 9 miesięcy maksymalny okres zatrudnienia w systemie roku kalendarzowego.
3. Minimalnie skrócono procedurę rejestracji cudzoziemca przez eliminację zbędnych danych.
4. Zrezygnowano z udokumentowania dochodu pracodawcy potwierdzających zdolność zatrudniania pracowników.
5. Uznano legalność pracy cudzoziemca w dniach wolnych od pracy pod warunkiem dopełnienia formalności w pierwszym dniu roboczym urzędu.
6. Cudzoziemiec może legalnie pracować już w dniu złożenia oświadczenia.
7. Zmniejszono minimalny wymiar kary z 3 tys. do 1 tys. od sporządzonego protokołu stwierdzającego nielegalne zatrudnianie w gospodarstwie.
8. Pozostawiono urzędy pracy w gestii powiatów.
9. Wprowadzono, a następnie wydłużono okres umożliwiający pracę sezonową na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach do 6 miesięcy.
Pod koniec 2018 r. przewidziana jest nowelizacja ustawy. Będziemy wnioskować o zmiany, które pozwolą, aby obowiązujące przepisy były bardziej przyjazne dla rolników. Obecnie najbardziej uciążliwymi wręcz groźnymi dla egzystencji gospodarstw następstwami obowiązywania nowych przepisów jest:
• konieczność min. 7–dniowego okresu oczekiwania na zezwolenie z PUP, gdy do gospodarstwa stawił się zainteresowany pracą cudzoziemiec z wizą inną niż 05 b.
• 2-letni okres obligatoryjny odmowy wydania zezwolenia na pracę sezonową przez starostę, gdy rolnik zostanie ukarany 2-krotnie w ciągu 2 lat.
Zgodnie z obietnicami oczekujemy na jak najszybszą nowelizację ustawy w tych dwóch kwestiach. Odetchnęliśmy z ulgą. Sejm i Senat przyjął nowelizację ustawy o ubezpieczeniu rolników. Zaproponowana przez Ministerstwo Rolnictwa zmiana w ustawie z nową umową o pomocy przy zbiorze jest rozwiązaniem, które znacząco zmniejszy uciążliwość poprzednie ustawy, przynajmniej w części kosztowej i administracyjnej. Umowa będzie rejestrowana w KRUS. Koszt ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego wyniesie 42 zł miesięcznie i będzie opłacany proporcjonalnie w stosunku do okresu zatrudnienia. Natomiast ubezpieczenie zdrowotne opłacane miesięcznie wynosić będzie 144 zł.
Leszek Kumorek
Przewodniczący Rady
Powiatu Grójeckiego

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 20 000 egz. ( 40 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty: 20.01, 3.02, 17.02

Lokalizacja