Wkrótce budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Grójcu

Wkrótce budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Grójcu

W piątek, 9 marca odbyło się oficjalne podpisanie umowy na budowę  Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Powiatowym Centrum Medycznym Sp. z o.o. w Grójcu.

Z ramienia Ministerstwa Zdrowia umowę podpisała podsekretarz stanu Józefa Szczurek-Żelazko. Starostwo Powiatowe reprezentowali starosta Marek Ścisłowski, wicestarosta Dariusz Piątkowski, skarbnik powiatu Agnieszka Bilska, sekretarz powiatu Sylwia Pietrasiewicz.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się Marszałek Senatu Stanisław Karczewski, przewodniczący rady powiatu grójeckiego Władysław Leszek Kumorek, wiceprzewodnicząca rady powiatu grójeckiego Teresa Bednarska oraz członek zarządu powiatu Wojciech Wojtczak.
Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z wyposażeniem oraz lądowiskiem dla helikopterów potrwa do grudnia 2020 r. Wartość projektu to 12 947 719,78 zł, kwota pozyskanego dofinansowania: 7 977 600,00 zł, a wkład własny powiatu grójeckiego: 4 970 119,78 zł.
Podsekretarz Stanu Józefa Szczurek-Żelazko podziękowała staroście Markowi Ścisłowskiemu oraz całemu samorządowi powiatu grójeckiego, że jako jeden z nielicznych  samorządów w Polsce przekazał tak duże wsparcie finansowe na potrzeby realizacji projektu.
Starosta Marek Ścisłowski podkreślił, że dzięki budowie SOR-u zwiększy się dostępność pacjentów do wysokiej jakości usług zdrowotnych, poprawi się także skuteczność działań ratunkowych. Podziękował także prezes PCMG oraz wszystkim pracownikom szpitala za zaangażowanie się w realizację przedsięwzięcia.
SOR będzie budowany od podstaw: przy PCMG powstanie szpitalny oddział ratunkowy, gdzie w ramach całodobowej gotowości personel będzie udzielał pomocy osobom, których życie i zdrowie jest zagrożone. Kompleksowe procedury obejmą szybką diagnostykę oraz natychmiastowe podjęcie leczenia.
Dodatkowo planowane jest doposażenie nowo powstałej infrastruktury w aparaturę medyczną m.in. analizator parametrów krytycznych, przyłóżkowy zestaw RTG, przewoźny ultrasonograf, stół zabiegowy z lampą operacyjną, defibrylator z kardiowersją i opcją elektrostymulacji serca, zestaw do monitorowania czynności życiowych, zestaw do szybkiego przetaczania płynów, aparat do powierzchniowego ogrzewania pacjenta, zestaw do trudnej intubacji. Wśród wyposażenia znajdą się również środki łączności zapewniające kontakt z zespołami ratownictwa medycznego, respirator transportowy, respirator stacjonarny, aparat do ogrzewania płynów infuzyjnych, przenośny zestaw resuscytacyjny z niezależnym źródłem tlenu i respiratorem transportowym, defibrylator półautomatyczny i łóżka  specjalistyczne elektryczne.

Starostwo Powiatowe w Grójcu/PCMG

PCMG w Grójcu realizuje usługi w zakresie: opieki stacjonarnej, ambulatoryjnej specjalistycznej oraz diagnostyki obrazowej.
W szpitalu działa 8 oddziałów (chorób wewnętrznych z pododdziałem intensywnej opieki kardiologicznej, neurologiczny z pododdziałem udarowym, chirurgii ogólnej, ginekologiczno-położniczy, pediatryczny, anestezjologii i intensywnej terapii, neonatologiczny, rehabilitacji neurologicznej), blok operacyjny z centralną sterylizacją, 7 pracowni (diagnostyki laboratoryjnej, diagnostyki obrazowej, EEG, EKG, endoskopowa, densytometryczna, tomografii komputerowej), izba przyjęć, apteka, dział fizjoterapii i szkoła rodzenia.
PCMG w Grójcu prowadzi 16 poradni specjalistycznych (kardiologiczna, chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej, ortopedii i traumatologii,  urologiczna, otolaryngologiczna, osteoporozy, reumatologiczna, dermatologiczna, neurologiczna, ginekologiczno-położnicza, gruźlicy i chorób płuc, zdrowia psychicznego i leczenia uzależnień, rehabilitacyjna, okulistyczna, onkologiczna) oraz gabinet diagnostyczno-zabiegowy.
Ratownictwo Medyczne stanowią dwa zespoły wyjazdowe w Grójcu: specjalistyczny i podstawowy oraz jeden specjalistyczny w podstacji w Warce przy ul. Wysockiego.

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 20 000 egz. ( 40 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty: 20.01, 3.02, 17.02

Lokalizacja