Debata młodzieżowa w Grójcu

Debata młodzieżowa w Grójcu

Powiatowa debata młodzieżowa „Narkotyki, dopalacze – nie tędy droga”. odbyła się we wtorek, 6 marca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Armii Krajowej Obwodu „Głuszec” – Grójec w Grójcu.

W spotkaniu brali udział nauczyciele i młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu grójeckiego. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Mazowiecki Kurator Oświaty Aurelia Michałowska, I zastępca komendanta wojewódzkiego policji z siedzibą w Radomiu insp. Marek Świszcz, dyrektor Radomskiej Delegatury Mazowieckiego Kuratorium Oświaty Krzysztof Szewczyk, starosta grójecki Marek Ścisłowski, Komendant Powiatowy Policji w Grójcu nadkom. Roberta Faryna oraz pracownicy jednostek organizacyjnych powiatu.
Celem spotkania było poszerzenie wiedzy wśród uczniów o zagrożeniach, związanych z narkotykami i dopalaczami.
Spotkanie rozpoczęło przedstawienie zorganizowane przez młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Grójcu. W dalszym etapie uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu grójeckiego omawiali dobre praktyki w zakresie profilaktyki uzależnień, funkcjonujące w ich szkołach.
Następnie temat walki z narkotykami i dopalaczami przybliżyła zebranym Bożena Janus z Powiatowej Inspekcji Sanitarno-Epidemiologicznej w Grójcu. Omówiła również skład i pochodzenie dopalaczy oraz wskazała na negatywny wpływ środków odurzających na organizm człowieka.
Kom. Agnieszka Wójcik z Komendy Powiatowej Policji w Grójcu zademonstrowała filmy pokazujące zachowanie młodych osób po zażyciu dopalaczy, przedstawiła również konsekwencje prawne posiadania oraz zażywania narkotyków i dopalaczy.
Ostatni z prelegentów, Henryk Zając z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grójcu omówił konsekwencje psychologiczne zażywania substancji psychoaktywnych.
Po wystąpieniach przedstawicieli instytucji odbyła się debata, podczas której uczniowie zadawali pytania przedstawicielom instytucji.

Starostwo Powiatowe w Grójcu

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 20 000 egz. ( 40 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty: 20.01, 3.02, 17.02

Lokalizacja