Drogi do wyborów

Drogi do wyborów

Zdecydowana większość środków, jakie powiat grójecki posiada na inwestycje, zostanie przeznaczona na zadania drogowe.

Wartość zadań drogowych, jakie starostwo zaplanowało do realizacji w 2018 roku, wynosi 9,17 mln zł, z czego jedynie 2,5 mln zł to środki własne urzędu. Lwią część pieniędzy samorząd zamierza pozyskać w formie dotacji z budżetu państwa, z Urzędu Marszałkowskiego oraz od gmin powiatu grójeckiego.
Sztandarową tegoroczną inwestycją starostwa jest modernizacja drogi Przęsławice – Michrów. Wykonanie zadania ma kosztować 6,7 mln zł. I wszystko wskazuje na to, że uda się je zrealizować, ponieważ wniosek powiatu o dofinansowanie tego przedsięwzięcia w ramach rządowego „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” został zakwalifikowany. Kwotę 1,8 mln zł do inwestycji dołoży również gmina Pniewy, na terenie której znajduje się wspomniana droga.
1,7 mln zł – tyle natomiast, według kosztorysu, ma kosztować gruntowna przebudowa drogi powiatowej przez Bikówek (gm. Grójec). W tym przypadku starostwo także liczy na dofinansowanie – tym razem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz od gminy Grójec. Co więcej, powiat wraz z samorządem Grójca zapłaci także za sporządzenie dokumentacji potrzebnej do przebudowy dalszego odcinka tej drogi.
Powiat wygospodarował też nieco pieniędzy na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Dębnowoli (gm. Mogielnica) oraz na przebudowę drogi powiatowej we wsi Prosna (gm. Nowe Miasto nad Pilicą). Oczywiście obie te inwestycje starostwo zamierza przeprowadzić przy finansowym udziale mogielnickiego i nowomiejskiego samorządu.
Ponadto, powiat na swojej liście wydatków uwzględnił koszty przygotowania dokumentacji niezbędnych do wykonania w późniejszym czasie 2 kolejnych zadań – modernizacji drogi przez Dobiecin, Popowice i Miechowice oraz ul. Poświętne w Grójcu.
Oprócz wydatków na zadania drogowe starostwo znalazło również pieniądze na zakup serwera na potrzeby urzędu oraz samochodu dla Domu Pomocy Społecznej w Lesznowoli. Zarezerwowano również środki na termomodernizację Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach. Listę inwestycji zamyka budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Grójcu.
Prawie 30 mln zł samorząd powiatu grójeckiego przeznaczy w tym roku na zadania oświatowe. Kolejne 12,5 miliona złotych to wydatki związane z pomocą społeczną (m.in. utrzymanie czterech domów pomocy społecznej). Natomiast kwotą miliona złotych starostwo dofinansuje Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce.
Tegoroczne wydatki powiatu ustalono na poziomie 94,04 mln zł. Wpływy samorządu mają zaś wynieść 97,17 mln zł. Zadłużenie starostwa wynosi 32,36 mln zł. Do końca tego roku ma ono się zmniejszyć do kwoty 29,16 mln zł.
Uchwała budżetowa została przyjęta podczas sesji rady powiatu, która odbyła się 28 grudnia. W odróżnieniu od większości posiedzeń powiatowych radnych obrady były stosunkowo spokojne i trwały jedynie nieco ponad 40 minut.
Dominik Górecki

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 20 000 egz. ( 40 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty: 20.01, 3.02, 17.02

Lokalizacja