Budżet po jasieniecku

Budżet po jasieniecku

Jasieniecki samorząd czeka sporo pracy – gmina zamierza bowiem w 2018 roku zrealizować 26 zadań inwestycyjnych.

Zdecydowanie najdroższymi inwestycjami będą remonty dróg. W budżecie na 2018 rok kwotę 300 tys. zł zapisano na przebudowę ul. Jasienieckiej w Jasieńcu. Tyle samo ma kosztować modernizacja odcinka Czachów – Kurczowa Wieś. 200 tys. zł zarezerwowano na wykonanie prac na drodze w Dobrej Woli, zaś 165 tys. zł – na przebudowę drogi w Turowicach. Ponadto, zaplanowano remonty dwóch innych odcinków: z Turowic w kierunku Widowa (50 tys. zł) oraz z Olszan do Woli Boglewskiej (50 tys. zł).
100 tys. zł gmina zamierza przeznaczyć na budowę kanalizacji deszczowej odwadniającej posesje przy ul. Wareckiej w Jasieńcu. Identyczną kwotę zarezerwowano na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków we Franciszkowie, Bronisławowie i Stefankowie. Natomiast 30 tys. zł zabezpieczono na modernizację stacji uzdatniania wody w Warpęsach. Taką samą kwotę samorząd chce wydać na przebudowę wodociągu w Jasieńcu.
Nieco pieniędzy samorząd przeznaczy też na sprzęt ruchomy. Po 100 tys. zł zabezpieczono na zakup samochodu dla OSP Jasieniec i ciągnika dla Urzędu Gminy, zaś 25 tys. zł – na zakup wozu asenizacyjnego.
Tegoroczny budżet jest zapowiedzią kilku innych inwestycji, które gmina chce zrealizować w latach kolejnych. Samorząd zapłaci bowiem za przygotowanie dokumentacji budowy nowego ośrodka zdrowia, a także za opracowanie dokumentów niezbędnych do rozbudowy oświetlenia ulicznego w Jasieńcu, Łychowie, Czachowie i Zbroszy Dużej. 
Na oświatę jasieniecki samorząd przeznaczy w tym roku 7,9 mln zł. W tej kwocie zawierają się środki w wysokości 250 tys. zł, które gmina musi przeznaczyć na nieprzewidziany remont budynku podstawówki w Zbroszy Dużej (obiekt został zalany w wyniku pęknięcia rury). Faktem jest, iż wydatki samorządu na zadania związane z oświatą rosną. Przypomnijmy tylko, że wydatki na utrzymanie szkół w 2017 roku ustalono na poziomie 7,1 mln zł. Teraz potrzeba o 800 tys. zł więcej.
Wydatki gminy w 2018 roku wyniosą 22,8 mln zł, a dochody – 22,5 mln zł. Samorząd pożyczy 1,5 mln zł, które przeznaczy głównie na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
Dominik Górecki

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 20 000 egz. ( 40 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty: 20.01, 3.02, 17.02

Lokalizacja