Budują halę i czekają na dotacje

Budują halę i czekają na dotacje

Dokończenie budowy hali sportowej przy gimnazjum to priorytet inwestycyjny gminy Belsk Duży na 2018 rok.

Decyzję w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok radni podjęli podczas sesji, która odbyła się 20 grudnia. Rajcy byli w tej kwestii jednogłośni.
Wydatki gminy w nowym roku – zgodnie z uchwałą budżetową – ustalono na poziomie 35,8 mln zł. To o prawie 5 mln zł więcej niż wynoszą planowane dochody. Różnica zostanie pokryta środkami z pożyczki udzielonej belskiemu samorządowi przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).
Gmina liczy, że w tym roku uda się zakończyć prace związane z budową hali sportowej przy gimnazjum. Na ten cel w tegorocznym budżecie zarezerwowano ponad 1,6 mln zł.
Na liście inwestycji, które samorząd Belska Dużego, chciałby przeprowadzić w tym roku jest także budowa kanalizacji sanitarnej w Odrzywołku. Wartość tego zadania to prawie 5,5 mln zł. Z kolei 971 tys. zł miałaby kosztować budowa zbiornika na wodę przy stacji uzdatniania wody w Łęczeszycach. Właśnie te dwa zadania mają zostać sfinansowane środkami pochodzącymi z pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW. – Te zadania mieliśmy zrealizować już wcześniej, ale ceny tak poszybowały w górę, że w ubiegłym roku nie byliśmy w stanie wygospodarować takich pieniędzy – powiedział po uchwaleniu budżetu wójt gminy Władysław Piątkowski.
W budżecie zabezpieczono również pieniądze na kilka innych, nieco mniej kosztowych zadań. Tak więc gmina znalazła środki na przebudowę drogi w Łęczeszycach (300 tys. zł), na wykonanie dokumentacji budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 725 na odcinku Belsk Duży – Mała Wieś (20 tys. zł), na wykonanie dokumentacji budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 728 w Łęczeszycach 728 (9 tys. zł) oraz na zakup sprzętu dla OSP Belsk Duży (8,9 tys. zł).
Głównym źródłem dochodów gminy Belsk Duży jest podatek od nieruchomości. Z tego tytułu do kasy samorządu w ciągu najbliższych 12 miesięcy ma wpłynąć prawie 8 mln zł.
– Mamy jeszcze inne plany inwestycyjne, chociażby te dotyczące rewitalizacji centrum Belska Dużego. W tym przypadku umowę na dofinansowanie tego zadania już podpisaliśmy. Ale złożyliśmy też kilka innych wniosków o dotację. Tyle że terminy rozpatrywania spraw są przesuwane. Jeśli chodzi więc o środki z zewnątrz, na dzień dzisiejszy nie mogę powiedzieć, jakie zadania uda nam się przeprowadzić – podsumował uchwalenie budżetu wójt. 

Dominik Górecki

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 20 000 egz. ( 40 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty: 20.01, 3.02, 17.02

Lokalizacja