Śmieci coraz droższe

Śmieci coraz droższe

Mieszkańcy muszą się przygotować na sporą podwyżkę opłat za odbiór odpadów.

Rada miejska uchwaliła, iż miesięczna stawka za odbiór śmieci zbieranych w sposób selektywny będzie wynosić 13 zł od jednego mieszkańca (wcześniej 9,50 zł). Z kolei osoby, które nie segregują odpadów, miesięcznie zapłacą 19,50 zł (do tej pory 14 zł).
Jak tłumaczy Sylwester Chudzikowski, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska w tarczyńskim urzędzie, podwyżki są podyktowane zmianami w przepisach. – Obowiązuje nas rozporządzenie ministra środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Ten dokument zakłada bardziej szczegółowe segregowanie śmieci niż dotychczas. Oddzielnie będziemy zbierać papier, metale i tworzywa sztuczne, odpady biodegradowalne oraz szkło z rozróżnieniem na białe i kolorowe. Krótko mówiąc: będzie więcej worków i pojemników. To wszystko generuje wyższe koszty, ponieważ firmy zajmujące się odbiorem będą musiały przyjeżdżać po wybrane odpady oddzielnie – wyjaśnia.
Duży wpływ na wysokość stawki ma też fakt, iż Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych (ZUOK) w Radomiu, gdzie trafiają śmieci z gminy Tarczyn, podniósł opłaty. – ZUOK podniósł stawki, ponieważ znacznie wzrosła wysokość opłaty za składowanie odpadów, jaką muszą uiszczać do Urzędu Marszałkowskiego – tłumaczy Sylwester Chudzikowski.
Decyzja o podwyżce opłat zapadła 14 grudnia. 13 radnych opowiedziało się za przyjęciem uchwały, natomiast 2 było przeciwnych.
Nowe stawki będą obowiązywać od 1 stycznia.
Nie tylko mieszkańców gminy Tarczyn dotkną podwyżki za odbiór śmieci. Na przykład w gminie Konstancin-Jeziorna stawki będą jeszcze wyższe: 15 zł (segregowane) i 26 zł (niesegregowane).

Dominik Górecki

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 20 000 egz. ( 40 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty: 20.01, 3.02, 17.02

Lokalizacja