Zmiana warty w dekantach

Po lewej: ks. Stefan Kazulak, po prawej: ks. Zbigniew Suchecki Po lewej: ks. Stefan Kazulak, po prawej: ks. Zbigniew Suchecki

Zmiany w dekanatach powiatu grójeckiego oraz Tarczyna.

W sobotę, drugiego grudnia arcybiskup Kazimierz Nycz wręczył dekrety nowym dziekanom dekanatów zlokalizowanych na terenie powiatu grójeckiego oraz Tarczyna. Na ich czele stanie czterech nowych dziekanów.
– Wszystkim dziekanom archidiecezji warszawskiej skończyła się kadencja – mówi reprezentantka biura prasowego archidiecezji warszawskiej – Zgodnie z przepisami kadencja dziekana trwa 5 lat i może być pełniona dwukrotnie.
Na czele księży w dekanacie grójeckim stanął ks. Zbigniew Suchecki, proboszcz parafii św. Mikołaja w Grójcu. Zastąpił on ks. Stefana Kazulaka, który był dziekanem przez ostatnie 10 lat. Dekanat grójecki tworzy dziewięć parafii: w Belsku Dużym, Drwalewie, dwie grójeckie, w Jasieńcu, Jeziórce, Lesznowoli, Lewiczynie oraz Worowie.
Zmiany dotyczą również dekanatu mogielnickiego. Od drugiego grudnia kieruje nim ks. Arkadiusz Wiktorowicz, proboszcz parafii w Goszczynie. Jego poprzednikiem od 2007 roku był ks. Henryk Trzaskowski, proboszcz mogielnickiej parafii. Dekanat mogielnicki tworzy siedem parafii: w Błędowie, Goszczynie, Lipiu, Łęczeszycach, Michałowicach, Mogielnicy oraz Przybyszewie. Dodajmy również, że mimo, że dekanatem mogielnickim będzie kierował proboszcz Arkadiusz Wiktorowicz, nie oznacza to, że dakanat powróci do Goszczyna (od 1919 roku).
Dekanatem wareckim natomiast kieruje ks. Piotr Liber, który zastąpił kan. Stanisława Dobkowskiego, proboszcza parafii Św. Mikołaja Biskupa w Warce (był dziekanem w latach 2008-2017). Wareckie struktury tworzy 10 parafii: w Boglewicach, Konarach, Michalczewie, Nowej Wsi, Ostrołęce, Promnie, dwie w Warce, Wrociszewie oraz Zbroszy Dużej.
Archidiecezji warszawskiej podlega również denat tarczyński, który tworzy dziewięć parafii (w Leśniej Polanie, Mrokowie, Ojrzanowie, Prażmowie, Przypkach, grójeckim Rembertowie, Złotokłosie, Tarczynie oraz Werdunie. Dotychczas przez siedem lat dziekanem był ks. prałat Władysław Michalczyk, proboszcz parafii Świętego Mikołaja BM w Tarczynie, teraz kieruje nim ks. Krzysztof Mindlewicz.
Dekanaty są jednostką organizacyjną archidiecezji warszawskiej obejmującą – od kilku do kilkunastu parafii. Jeżeli kościelny podział administracyjny porównalibyśmy do struktur samorządowych, to diecezje mogłyby być odpowiednikiem województw, a dekanaty – powiatów. Na tym podobieństwo się jednak kończy, bo księża dziekani, nie mają władzy. Ich główną rolą jest pośrednictwo pomiędzy parafiami z całego dekanatu, a arcybiskupem warszawskim i kurią. Jednak często zdarza się, że dziekani reprezentują biskupa w swych lokalnych społecznościach oraz współpracują z władzami samorządowymi.

KO

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 20 000 egz. ( 40 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty: 20.01, 3.02, 17.02

Lokalizacja