Akt oskarżenia wobec burmistrza Mogielnicy

Akt oskarżenia wobec burmistrza Mogielnicy

Szanowni Państwo,

Pan Sławomir Chmielewski od pewnego czasu opowiada, że rozpocząłem kampanię wyborczą. Świadczyć mają o tym kierowane przeze mnie rzekome donosy do sądu. Stanowczo sprzeciwiam się tego typu insynuacjom. Jest to typowe kłamstwo i manipulacja sprawującego urząd burmistrza. Informuję, że to Prokuratura Rejonowa w Grójcu po blisko dwóch latach badania sprawy sfałszowania dokumentu pismem z dnia 31 października 2017r. (data wpływu do starostwa 6 listopada 2017r.) zawiadomiła Starostwo Powiatowe jako pokrzywdzonego, że został przesłany do Sądu Rejonowego w Grójcu II Wydział Karny akt oskarżenia przeciwko Sławomirowi Chmielewskiemu o popełnienie przestępstwa z art. 231 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw z art. 11 § 2 k.k.

Art. 231 § 1 brzmi:
„Funkcjonariusz publiczny, który przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do 3 lat”

Art. 270 § 1 brzmi:
„Kto w celu użycia za autentyczny podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od trzech miesięcy do 5 lat.”

Poniżej zamieszczam kopię oryginalnego dokumentu.

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 20 000 egz. ( 40 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty: 20.01, 3.02, 17.02

Lokalizacja