Rewolucja w fakturach trwa. Jest gorąco, a będzie jeszcze bardziej.

Pierwszego marca b.r. weszła w życie nowelizacja kodeksu karnego skarbowego. Wg nowych przepisów użycie czy wprowadzenie do obiegu jako prawdziwej faktury podrobionej/przerobionej może zostać uznane za przestępstwo.

W kilku zdaniach postaram się wyjaśnić co oznacza, w tym kontekście, pojęcie użycie, a także co należy rozumieć za podrobienie lub przerobienie, a przy okazji wyjaśnić pojęcie faktury nierzetelnej, gdyż w tym zakresie pewne zmiany nastąpiły już od 1 stycznia 2017 r.
Użycie faktury w obiegu to nie tylko już jej wprowadzenie w obrót /przesłanie kontrahentowi/. Obecnie pojęcie użycie będzie rozumiane szerzej. Użyciem faktury przerobionej lub podrobionej będzie również zaewidencjonowanie faktury w rejestrach /dla celów VAT/, księgach podatkowych, ewidencjach, a jak wiemy, na ich podstawie składane są deklaracje podatkowe lub określane jest zobowiązanie podatkowe /jego brak/.
Takie zdarzenie wypełni znamiona czynu zabronionego z art. 270a kodeksu karnego, zagrożonego grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 6 miesięcy, nawet do 8 lat.
Co z fakturami nierzetelnymi? Czy sankcje za ich wystawianie są zagrożone tak daleko idącymi sankcjami? Stanowi o nich obowiązujący w nowym brzmieniu od początku 2017 r. Art. 62 § 2 kodeksu karnego skarbowego, jednakże instytucje czynnego żalu i korekty deklaracji z art. 16 i 16a kodeksu dają „furtkę” wyjścia z problemu.
Organy będą dokonywać oceny wystawionych faktur. Jakimi zatem kryteriami będą posługiwać się przy orzekaniu, że dana faktura jest nierzetelna a nie np. podrobiona? Podrobiona „faktura” nie jest w rozumieniu przepisów prawa fakturą. Taki podrobiony, przerobiony dokument kreuje dokument nie będący w rozumieniu prawa fakturą, na „fakturę”, która i tak nim nigdy nie będzie. Sprawca w sposób celowy i świadomy podrabia lub przerabia fakturę aby uzyskać z tego korzyść majątkową kosztem skarbu państwa. Taki dokument będzie różnić się od nierzetelnej faktury, która fakturą w rozumieniu przepisów prawa jest, ale treść poświadcza nieprawdę, co ważne w tym przypadku, celem wystawienia takiego dokumentu nie musi być uzyskanie korzyści majątkowej kosztem skarbu państwa, a np. kosztem kontrahenta.
Przepisy w powyższym zakresie już budzą kontrowersje wśród przedsiębiorców, jednak równie daleko dotkną firmy księgowe, co zwiększy ryzyko prowadzenia przez nie działalności biznesowej. Stąd w kolejnym artykule kilka zdań w tym przedmiocie. Już teraz sygnalizuję, konieczność zabezpieczenia się przez osoby prowadzące działalność księgową „mocnymi” umowami z klientami, na okoliczność zdarzeń prawnych i nowych rozwiązań karno-podatkowych. Uważam, że w tym kontekście stosowanie dotychczasowych zwykłych umów na prowadzenie księgowości i rozliczeń przedsiębiorców to gwóźdź do trumny dla tysięcy księgowych.

Artur Zawolski

Radca Prawny

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 20 000 egz. ( 40 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty: 20.01, 3.02, 17.02

Lokalizacja