1 / 12 Next Page
Information
Show Menu
1 / 12 Next Page
Page Background

Odnowiliśmy kolejne odcinki

dróg i są to:

Wybudowane w ramach po-

zyskanych środków od pana

premiera Morawieckiego z

dofinansowaniem 80 %: dro-

ga Rudki – Sańbórz Strzałki,

droga Jankowice – Rokit-

nica i wykonana wspólnie

z powiatem grójeckim dro-

ga Nowe Miasto – Doma-

niewice do granicy gminy i

powiatu. Pozostały do uło-

żenia pobocza ale nowe na-

wierzchnie już cieszą nas

wszystkich, zwłaszcza użyt-

kowników tych dróg.

Przystąpiliśmy do ostatniej

części remontu świetlic i już

wspólnie z sołtysami czy

strażakami cieszymy się z

wyremontowanych i pach-

nących świeżością pomiesz-

czeń w Domaniewicach i

Jankowicach. Blisko finału

są remonty w Bielinach i Ro-

sosze. Warto to zobaczyć.

Będą to miejsca spotkańz

prawdziwego zdarzenia: ła-

zienki, wyposażone kuchnie,

wymienione podłogi i

pomalowane pomieszczenia.

Ochotnicze straże dzięki

naszym zabiegom oraz za-

rządu straży na czele z pa-

nem komendantem Jackiem

Chrobokiem wzbogaciły się

w dużą ilość sprzętu i wypo-

sażenia. Jednostka w Żdża-

rach otrzymała parę nowych

drzwi wjazdowych do gara-

żu, podobne będą montowa-

ne w Gostomi.

Na terenie rekreacyjnym

przy osiedlu wojskowym po-

wstał wybudowanywspólnie

ze wspólnotami mieszkanio-

wymi plac zabaw z bezpiecz-

ną nawierzchnią i stolikami

do gry w szachy.

Na stadionie piłkarskim do-

czekaliśmy się nowej pełno-

wymiarowej płyty boiska a

przy ulicy Szkolnej siłowni

zewnętrznej.

W ostatnim czasie, cięż-

ki sprzęt w parku wzbudził

duże zainteresowanie wśród

mieszkańców. To inwestycja,

która była na banerach. Już

niedługo w naszym mieście

stanie tężnia solankowa do-

stępna dla wszystkich miesz-

kańców.

Zgodnie z oczekiwaniami

rozpoczęliśmy budowę ka-

nalizacji – I etap. Ogłoszo-

no już przetarg na kolejne

etapy. Po kanalizacji przyj-

dzie też czas na przebudowę

dróg w miejscach, w których

mieszkańcy nie mogą się ich

doczekać.

Proszę państwa spójrzcie

na te zdjęcia umieszczone

w informatorze, cieszmy się

tym, że nasza gmina się roz-

wija. My nie tylko mówimy,

my działamy bez względu

na to, co niektórzy wypi-

sują na banerach. Oceńcie

Sami.

Pozdrawiam wszystkich

Mariusz Dziuba Burmistrz

Miasta i Gminy Nowe

Miasto nad Pilicą

NOWE MIASTO

NAD PILICĄ

Nasza „mała ojczyzna”

Inwestycje zrealizowane w latach 2014-2018

Szanowni Mieszkańcy Gminy

Nowe Miasto nad Pilicą!

www.nowemiasto.pl/

e-mail:

nowemiasto@nowemiasto.pl

Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą

Pl. O. H. Koźmińskiego 1/2 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą

Informator Gminy Nowe Miasto nad Pilicą, Nr 2/2018

Od wydania poprzedniego informatora minęło kilka tygodni a my już dzielimy się z Wami no-

wymi wiadomościami o tym co udało się nam wybudować, wyremontować i oddać do użytku

naszym mieszkańcom.